Świetlica szkolna

Świetlica jest przeznaczona dla dzieci rodziców pracujących, którzy nie mogą odbierać swoich pociech zaraz po zajęciach szkolnych. Jest ona czynna od godz. 7.30 do godz. 8.30 rano oraz od godz. 12.00 do godz. 17 po południu.
W świetlicy prowadzone są zajęcia sprzyjające rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb psychicznych i fizycznych, tj. zajęcia relaksacyjne, muzyczne, ruchowe, plastyczne i sportowe.

Świetlica wyposażona jest w sprzęt TV, komputer, gry i zabawy dydaktyczne.

Ponadto dzieci mają możliwość spożycia obiadu. Dużą wagę kładzie się również na samodzielność dzieci.