Witamy na stronie ZPSWR nr 1   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie ZPSWR nr 1

Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych z siedzibą w Warszawie 02-638  ul. Bełska 5.

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – w skrócie zwane RODO.

1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Bartłomiej Wójcik, mbfo.iod@um.warszawa.pl
2. Przedstawicielem Administratora jest Michał Bartkiewicz, michal@zpswr.onmicrosoft.com.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przetwarzania danych opartych na przesłance spełnienia obowiązku prawnego na podstawie (art. 14, ust. 5).
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca.
5. Podanie danych jest dobrowolne.
6. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych,
możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego
administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci
prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu
nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

Copyright by ZPSWR  Made by MicBart

Skip to content Click to listen highlighted text!