Wolontariat

W lutym oraz marcu wolontariusze kreatywnych dzieci Bożych spotykając się na zajęciach z opiekunem wykonywali anioły imienne z masy solnej,aby później przekazać je swoim kolegom i koleżankom z DPS-u w Konstancinie-Jeziornej przy ulicy Potulickich 1 jako dar z serca na Święta Wielkanocne. Wolontariusze z wielką radością i zaangażowaniem wykonywali anioły i wspólnie przygotowali do transportu swoje prace. 7 kwietnia 2021r.anioły zostały dostarczone do dps-u.


W grudniu 2020r. i styczniu 2021r. po feriach wolontariat “Kreatywnych Dzieci Bożych” przygotowywał kartki oraz stroiki na dzień Babci i Dziadka.Nasi uczniowie przez wiele dni z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem wykonywali laurki i stroiki.Pod koniec stycznia zostały one przekazane przez opiekuna wolontariatu do Domu Pomocy Społecznej “Chemik”przy ulicy Korotyńskiego 10 w Warszawie dla 89 podopiecznych, którzy serdecznie dziękują za pamięć i życzenia 😍