O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna

   Klauzula Informacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoa podstawowa

   Szkoa przysposabiajca
      do pracy


   wietlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1   Wczesne wspomaganie   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniw

   Nasze prace

   Aktualnoci

   Galeria zdj

   Dni wolne - 2018/2019

   Druyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamwienia Publiczne

   BIP

Orodek przeznaczony jest dla dzieci z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu gbokim, oraz z wieloma innymi zaburzeniami rozwojowymi od 3 do 25 roku ycia. Zesp rewalidacyjno - wychowawczy moe liczy od 2 do 4 dzieci.

Celem zaj rewalidacyjno - wychowawczych w naszym Orodku jest wspomaganie rozwoju uczniw, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezalenoci od innych w funkcjonowaniu w codziennym yciu. Staramy si osiga te cele poprzez stosowanie rnych metod i technik pracy z dzieckiem z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu gbokim takich jak:

 • stymulacja polisensoryczna
 • praca z materiaami naturalnymi
 • metoda zabawowa
 • prac a z ciaem (programy Aktywnoci, wiadomo ciaa, Kontakt i komunikacja M. i CH. Knill oraz metoda ruchu rozwijajcego W. Sherborne)
 • komunikacja alternatywna i wspomagajca
 • metoda Castillo - Moralesa
 • integracja sensoryczna
 • rehabilitacja ruchowa
 • elementy logopedii
 • terapia widzenia
 • wspomaganie rozwoju

W Orodku funkcjonuje te wietlica , dziki temu dzieci mog przebywa w placwce do 10 godzin dziennie.

,,Propozycje wsparcia dla osb z gbok niepenosprawnoci intelektualn, z dowiadcze Orodka Rewalidacyjno - Wychowawczego".Prezentacja Opracoway Agnieszka ukasik i Magorzata ero.