O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna

   Klauzula Informacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoa podstawowa

   Szkoa przysposabiajca
      do pracy


   wietlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1   Wczesne wspomaganie   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniw

   Nasze prace

   Aktualnoci

   Galeria zdj

   Dni wolne - 2018/2019

   Druyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamwienia Publiczne

   BIP

Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w SOSW Nr 12

 Szkoa Podstawowa Specjalna Nr 251, Gimnazjum Nr 155,
Szkoa Przysposabiajca do Pracy Nr 7

 1. Banasiak Beata - nauczyciel dyplomowany
 2. Banasiuk Marta - nauczyciel kontraktowy
 3. Bargie-Mocicka Ilona - pedagog, nauczyciel dyplomowany
 4. Bartczak Danuta - nauczyciel dyplomowany
 5. Bednarek Monika - nauczyciel kontraktowy
 6. Bieniek Agnieszka - nauczyciel dyplomowany
 7. Bogucka Joanna - nauczyciel kontraktowy
 8. Borkowski Robert - nauczyciel dyplomowany
 9. Czasza Magorzata - nauczyciel dyplomowany
 10. Czerska Magda - nauczuciel kontraktowy
 11. Czeczotko Marta - nauczyciel kontraktowy
 12. Drewniak Danuta - nauczyciel mianowany
 13. Dunaj Agata - nauczyciel dyplomowany, tyflopedagog
 14. Ffara-Nicpo Wioletta - nauczyciel mianowany
 15. Gilak Hanna - nauczyciel dyplomowany
 16. Gruszczyska Marta - nauczyciel kontraktowy
 17. Grska Magorzata - nauczyciel dyplomowany
 18. Jabonka Agnieszka - nauczyciel kontraktowy
 19. Jarosz-Kondraciuk Elbieta - nauczyciel dyplomowany
 20. Jakaczek Anna - nauczyciel dyplomowany
 21. Kaczyski Pawe - nauczyciel dyplomowany
 22. Karczmarczyk Joanna - nauczyciel kontraktowy
 23. Ktniak Anna - nauczyciel kontraktowy
 24. Kornacka Agnieszka - psycholog, nauczyciel kontraktowy
 25. Krakus Krystyna - nauczyciel mianowany
 26. Krlak Ewa - nauczyciel staysta, psycholog
 27. Lehnert Krystyna - Wicedyrektor Zespou Placwek, nauczyciel dyplomowany
 28. ukasik Agnieszka - nauczyciel dyplomowany
 29. Marczyk-Reda Iwona - nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI
 30. Mikielska Urszula - nauczyciel mianowany, terapeuta SI
 31. Michalczyk Beata - nauczyciel dyplomowany
 32. Peplak Bernadetta - nauczyciel kontraktowy
 33. Puk Karolina - nauczyciel mianowany
 34. Rodkiewicz Ewa - nauczyciel dyplomowany, surdopedagog
 35. Rogowska Jolanta - nauczyciel dyplomowany
 36. Romaniuk Arletta - Kierownik wietlicy, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog
 37. Ryl Elbieta - nauczyciel dyplomowany
 38. Sitnicka Grayna - nauczyciel dyplomowany
 39. Stanek Agnieszka - nauczyciel dyplomowany
 40. Sokoowska-Bartuszek Boena - nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI, koordynator wczesnego wspomagania
 41. Szczerbiska Justyna - nauczyciel kontraktowy
 42. witochowska Elbieta - nauczyciel dyplomowany, surdopedagog
 43. Tuchowska Katarzyna - katechetka - nauczyciel dyplomowany
 44. Wardga Katarzyna - nauczyciel mianowany
 45. Wsowicz Eliza - nauczyciel kontraktowy
 46. Wolska Renata - nauczyciel dyplomowany, neurologopeda
 47. Wittig Kamila -nauczyciel mianowany, neurologopeda
 48. Zakrzewska Joanna - nauczyciel dyplomowany
 49. Zbucka Agata - nauczyciel staysta
 50. Zgorzaek Anna - nauczyciel dyplomowany, logopeda
 51. ebrowska Sylwia - nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI
 52. ero Magorzata - nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI

 Internat

 1. Guzikowska Barbara - nauczyciel mianowany
 2. Ha Renata - nauczyciel dyplomowany
 3. Henyk Ewa - nauczyciel dyplomowany
 4. Kaniewska Dorota - nauczyciel dyplomowany, tyflopedagog
 5. Krakus Wojciech - nauczyciel mianowany
 6. Krzepicka Jolanta - Dyrektor Zespou Placwek, nauczyciel dyplomowany, menader owiaty
 7. Pochmara Anna - nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI
 8. Sonnenfeld-Wooszyn Kamila - nauczyciel dyplomowany
 9. Waydel Anna - nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI