O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna

   Klauzula Informacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoa podstawowa

   Szkoa przysposabiajca
      do pracy


   wietlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1   Wczesne wspomaganie   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniw

   Nasze prace

   Aktualnoci

   Galeria zdj

   Dni wolne - 2018/2019

   Druyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamwienia Publiczne

   BIP

Od 1 wrzenia 2008 roku Specjalny Orodek Szkolno - Wychowawczy Nr 12 przeksztaci si w Zesp Placwek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych Nr 1, w ktrego skad wchodz:

Specjalny Orodek Szkolno - Wychowawczy Nr 12 obejmuje:

Orodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Nr 1 skada si z grup rewalidacyjno - wychowawczych z moliwoci pobytu dzieci od 3 do 25 roku ycia do 10 godzin dziennie. W Placwce organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, prowadzone przez specjalistw:

  • Integracji sensorycznej
  • Logopedii
  • Rehabilitacji
  • Psychologii
  • Pedagogiki specjalnej

     

Logo