Wolontariat

W grudniu 2020r. i styczniu 2021r. po feriach wolontariat “Kreatywnych Dzieci Bożych” przygotowywał kartki oraz stroiki na dzień Babci i Dziadka.Nasi uczniowie przez wiele dni z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem wykonywali laurki i stroiki.Pod koniec stycznia zostały one przekazane przez opiekuna wolontariatu do Domu Pomocy Społecznej “Chemik”przy ulicy Korotyńskiego 10 w Warszawie dla 89 podopiecznych, którzy serdecznie dziękują za pamięć i życzenia 😍