Lato w mieście 2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 709/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę oraz nieodpłatnego transportu specjalistycznymi pojazdami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dla uczniów mających największe trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, w pierwszej kolejności poruszającym się na wózkach inwalidzkich, w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”.

dowóz-na-Lato-zarządzenie-Prezydenta


Zapisz swoje dziecko na lato w mieście.

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/zapisz-swoje-dziecko-na-lato-w-mie-cie


1-Procedura-organizacji-FPE-FPES


Załącznik-nr-1-do-procedur-post-prewencyjnego-pomiar-temp


2-Procedura-postępowania-prewencyjnego-FPE-FPES


Załacznik-nr-2-do-procedur-post-prewencyjnego


3-Procedura-podejrzenia-zakazenia-FPE-FPES


Harmonogram realizacji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2020

8 czerwca
godz. 8:00

Zamknięcie etapu wprowadzania oferty FPE do systemu

8 czerwca
godz. 12:00

Publikacja oferty FPE w elektronicznym systemie zgłoszeń

od 8 czerwca
godz. 12:00
do 15 czerwca
do godz. 15:00

Koordynacja liczby zalogowanych kandydatów
(logowanie kandydatów)

16 czerwca
od godz. 9:00
do godz. 11:00

Możliwość pobrania list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

16 czerwca
godz. 11:00

Zamknięcie etapu pobrania list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

16 czerwca
godz. 13:00

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w FPE (dla chętnych)

od 16 czerwca
od godz. 14:00
do 19 czerwca
godz. 16:00

Potwierdzanie w systemie przyjęcia kart kwalifikacyjnych do FPE oraz potwierdzeń opłat za opiekę i żywienie (dokonanych na wskazane konto) /zaświadczeń

Możliwość wprowadzania rezygnacji kandydatów

od 16 czerwca
od godz. 14:00
do 22 czerwca
do godz. 9:00

Nadzór koordynatorów dzielnicowych, zamknięcie etapu potwierdzania przyjęcia kart i potwierdzeń opłat

22 czerwca
godz. 10:00

Zamknięcie etapu potwierdzania przyjęcia kart i potwierdzeń opłat.
Możliwość wprowadzania rezygnacji kandydatów.

od 22 czerwca

od godz. 11:00
do 22 czerwca
do godz. 13:00

Możliwość pobrania list kandydatów, którzy potwierdzili wolę oraz zamknięcie etapu pobierania list.

22 czerwca
godz. 14:00

Publikacja list kandydatów, którzy potwierdzili wolę przez kierowników wypoczynku (dla chętnych)

23 czerwca
godz. 14:00

Publikacja wolnych miejsc

od 23 czerwca
godz: 14:00
do 31 sierpnia

Rekrutacja na wolne miejsca

od 25 czerwca

Możliwość tworzenia grup i list przewozowych

Numer konta, na który należy dokonać opłaty za wyżywienie :
92 1030 1508 0000 0005 5011 6065
Numer konta, na który należy dokonać opłaty za opiekę (jeśli płatność przyjmowana jest w formie przelewu) :
36 1030 1508 0000 0005 5011 6006