Kadra

Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w ZPSWR Nr 1

 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 251,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 7, ORW

 1. Banasiak Beata – nauczyciel dyplomowany
 2. Banasiuk Marta – nauczyciel kontraktowy
 3. Bargieł-Mościcka Ilona – pedagog, nauczyciel dyplomowany
 4. Bartczak Danuta – nauczyciel dyplomowany
 5. Bednarek Monika – nauczyciel kontraktowy
 6. Bieniek Agnieszka – nauczyciel dyplomowany
 7. Bogucka Joanna – nauczyciel kontraktowy
 8. Borkowski Robert – nauczyciel dyplomowany
 9. Czasza Małgorzata – nauczyciel dyplomowany
 10. Czerska Magda – nauczyciel kontraktowy
 11. Drewniak Danuta – nauczyciel mianowany
 12. Dunaj Agata – nauczyciel dyplomowany, tyflopedagog
 13. Fąfara Wioletta – nauczyciel dyplomowany
 14. Gilak Hanna – nauczyciel dyplomowany
 15. Grabowska Alicja – nauczyciel kontraktowy
 16. Gruszczyńska Marta – nauczyciel mianowany
 17. Górska Małgorzata – nauczyciel dyplomowany
 18. Filipowicz Magda – nauczyciel kontraktowy
 19. Hać Renata – nauczyciel dyplomowany
 20. Jabłonka Agnieszka – nauczyciel kontraktowy
 21. Jarosz-Kondraciuk Elżbieta – nauczyciel dyplomowany
 22. Jaśkaczek Anna – nauczyciel dyplomowany
 23. Jednorowska Justyna – nauczyciel kontraktowy
 24. Juchniewicz Sylwia – nauczyciel kontraktowy
 25. Kaczyński Paweł – nauczyciel dyplomowany
 26. Karczmarczyk Joanna – nauczyciel kontraktowy
 27. Karpińska Magda – nauczyciel kontraktowy
 28. Kątniak Anna – nauczyciel mianowany
 29. Kijak Katarzyna – nauczyciel mianowany
 30. Kornacka Agnieszka – psycholog, nauczyciel mianowany
 31. Krakus Krystyna – nauczyciel mianowany
 32. Królak Ewa – psycholog, nauczyciel kontraktowy
 33. Lehnert Krystyna – Wicedyrektor Zespołu Placówek, nauczyciel dyplomowany
 34. Łakomiec Beata – nauczyciel dyplomowany
 35. Łukasik Agnieszka – nauczyciel dyplomowany
 36. Łukasiewicz Anna – nauczyciel mianowany
 37. Malon Łukasz – nauczyciel mianowany
 38. Marczyk-Reda Iwona – nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI
 39. Mikielska Urszula – nauczyciel mianowany, terapeuta SI
 40. Michalczyk Beata – nauczyciel dyplomowany
 41. Puk Karolina – nauczyciel mianowany
 42. Rodkiewicz Ewa – nauczyciel dyplomowany, surdopedagog
 43. Rogowska Jolanta – nauczyciel dyplomowany, surdopedagog
 44. Romaniuk Arletta – Wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog
 45. Ryl Elżbieta – nauczyciel dyplomowany
 46. Sitnicka Grażyna – nauczyciel dyplomowany
 47. Stanek Agnieszka – nauczyciel dyplomowany
 48. Sokołowska-Bartuszek Bożena – nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI,
 49. Szczerbińska Justyna – nauczyciel kontraktowy
 50. Świętochowska Elżbieta – nauczyciel dyplomowany, surdopedagog
 51. Tuchowska Katarzyna – katechetka – nauczyciel dyplomowany
 52. Wardęga Katarzyna – nauczyciel mianowany
 53. Kurek Eliza – nauczyciel kontraktowy
 54. Wolska Renata – nauczyciel dyplomowany, neurologopeda
 55. Wittig Kamila -nauczyciel dyplomowany, neurologopeda
 56. Wysocka Klaudia – nauczyciel kontraktowy
 57. Zakrzewska Joanna – nauczyciel dyplomowany, koordynator wczesnego wspomagania
 58. Zbucka Agata – nauczyciel kontraktowy
 59. Zgorzałek Anna – nauczyciel dyplomowany, logopeda
 60. Żebrowska Sylwia – nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI
 61. Żero Małgorzata – nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI

 SOSW nr 12

 1. Guzikowska Barbara – nauczyciel mianowany
 2. Henyk Ewa – nauczyciel dyplomowany
 3. Kaniewska Dorota – nauczyciel dyplomowany, tyflopedagog
 4. Krzepicka Jolanta – Dyrektor Zespołu Placówek, nauczyciel dyplomowany, menedżer oświaty
 5. Pochmara Anna – nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI
 6. Sonnenfeld-Wołoszyn Kamila – nauczyciel dyplomowany
 7. Waydel Anna – nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI