Kadra

Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w SOSW Nr 12

 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 251, Gimnazjum Nr 155,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 7

 1. Banasiak Beata – nauczyciel dyplomowany
 2. Banasiuk Marta – nauczyciel kontraktowy
 3. Bargieł-Mościcka Ilona – pedagog, nauczyciel dyplomowany
 4. Bartczak Danuta – nauczyciel dyplomowany
 5. Bednarek Monika – nauczyciel kontraktowy
 6. Bieniek Agnieszka – nauczyciel dyplomowany
 7. Bogucka Joanna – nauczyciel kontraktowy
 8. Borkowski Robert – nauczyciel dyplomowany
 9. Czasza Małgorzata – nauczyciel dyplomowany
 10. Czerska Magda – nauczuciel kontraktowy
 11. Czeczotko Marta – nauczyciel kontraktowy
 12. Drewniak Danuta – nauczyciel mianowany
 13. Dunaj Agata – nauczyciel dyplomowany, tyflopedagog
 14. Fąfara Wioletta – nauczyciel mianowany
 15. Gilak Hanna – nauczyciel dyplomowany
 16. Gruszczyńska Marta – nauczyciel kontraktowy
 17. Górska Małgorzata – nauczyciel dyplomowany
 18. Jabłonka Agnieszka – nauczyciel kontraktowy
 19. Jarosz-Kondraciuk Elżbieta – nauczyciel dyplomowany
 20. Jaśkaczek Anna – nauczyciel dyplomowany
 21. Kaczyński Paweł – nauczyciel dyplomowany
 22. Karczmarczyk Joanna – nauczyciel kontraktowy
 23. Kątniak Anna – nauczyciel kontraktowy
 24. Kornacka Agnieszka – psycholog, nauczyciel kontraktowy
 25. Krakus Krystyna – nauczyciel mianowany
 26. Królak Ewa – nauczyciel stażysta, psycholog
 27. Lehnert Krystyna – Wicedyrektor Zespołu Placówek, nauczyciel dyplomowany
 28. Łukasik Agnieszka – nauczyciel dyplomowany
 29. Marczyk-Reda Iwona – nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI
 30. Mikielska Urszula – nauczyciel mianowany, terapeuta SI
 31. Michalczyk Beata – nauczyciel dyplomowany
 32. Peplak Bernadetta – nauczyciel kontraktowy
 33. Puk Karolina – nauczyciel mianowany
 34. Rodkiewicz Ewa – nauczyciel dyplomowany, surdopedagog
 35. Rogowska Jolanta – nauczyciel dyplomowany
 36. Romaniuk Arletta – Kierownik świetlicy, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog
 37. Ryl Elżbieta – nauczyciel dyplomowany
 38. Sitnicka Grażyna – nauczyciel dyplomowany
 39. Stanek Agnieszka – nauczyciel dyplomowany
 40. Sokołowska-Bartuszek Bożena – nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI, koordynator wczesnego wspomagania
 41. Szczerbińska Justyna – nauczyciel kontraktowy
 42. Świętochowska Elżbieta – nauczyciel dyplomowany, surdopedagog
 43. Tuchowska Katarzyna – katechetka – nauczyciel dyplomowany
 44. Wardęga Katarzyna – nauczyciel mianowany
 45. Wąsowicz Eliza – nauczyciel kontraktowy
 46. Wolska Renata – nauczyciel dyplomowany, neurologopeda
 47. Wittig Kamila -nauczyciel mianowany, neurologopeda
 48. Zakrzewska Joanna – nauczyciel dyplomowany
 49. Zbucka Agata – nauczyciel stażysta
 50. Zgorzałek Anna – nauczyciel dyplomowany, logopeda
 51. Żebrowska Sylwia – nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI
 52. Żero Małgorzata – nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI

 Internat

 1. Guzikowska Barbara – nauczyciel mianowany
 2. Hać Renata – nauczyciel dyplomowany
 3. Henyk Ewa – nauczyciel dyplomowany
 4. Kaniewska Dorota – nauczyciel dyplomowany, tyflopedagog
 5. Krakus Wojciech – nauczyciel mianowany
 6. Krzepicka Jolanta – Dyrektor Zespołu Placówek, nauczyciel dyplomowany, menadżer oświaty
 7. Pochmara Anna – nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI
 8. Sonnenfeld-Wołoszyn Kamila – nauczyciel dyplomowany
 9. Waydel Anna – nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI