O ZPSWR nr 1

Od 1 września 2008 roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 12 przekształcił się w Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych Nr 1, w którego skład wchodzą:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 12 obejmuje:

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy Nr 1 składa się z grup rewalidacyjno – wychowawczych z możliwością pobytu dzieci od 3 do 25 roku życia do 10 godzin dziennie. W Placówce organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, prowadzone przez specjalistów:

  • Integracji sensorycznej
  • Logopedii
  • Rehabilitacji
  • Psychologii
  • Pedagogiki specjalnej